Article thumbnail

Drogfogyasztás okai és hatása a szociális kapcsolatokra a középiskolások körében

By Gabriella Halászi

Abstract

Szakdolgozatomban a középiskolások drogfogyasztásával foglalkoztam. Először is sorra vettem a fiatalok körében lezajló drogfogyasztási tendenciáknak az alakulását, pontosabban, hogy a középiskolások közül országos szinten két időpont között mennyire változott meg azok aránya, akik valaha fogyasztottak kábítószert, illetve melyek voltak azok a kábítószerek, amelyeket a legtöbben fogyasztottak egy adott évben. Mivel az elmúlt években a designer drogok is megjelentek a kábítószer piacon, így ezen szerek fiatalok körben való terjedéséről is írtam. Ezen túl azzal is foglalkoztam, hogy milyen okokból kifolyólag fordulnak a fiatalok a droghasználathoz és ebben a családnak, barátoknak és a kortársaknak milyen szerepe van. Ezen kívül azt is vizsgáltam, hogy a fogyasztás következtében hogyan változnak meg a már említett kapcsolatok. Míg az okoknál a családi háttér fontosságát emeltem ki, addig a kapcsolatokban történő változásoknál a kortársakat, barátokat. Végezetül a különböző drogprevenciókat ismertettem, illetve magyarországi elterjedtségükről írtam rövidebben. Mindezekhez különböző kutatásokat, irodalmakat és az általam felvett interjúkat használtam fel. Az interjúalanyaim között szerepeltek a témámban jártasabb szakértők, illetve olyan fiatalok, akik középiskolás éveikben rendszeresen fogyasztottak kábítószert/kábítószereket.BSc/BASzociológiaB

Topics: drogfogyasztás, szociális kapcsolatok, kortárskapcsolatok, designer drogok, deviancia, DEENK Témalista::Társadalomtudományok::Szociológia
Year: 2015
OAI identifier: oai:dea.lib.unideb.hu:2437/212961
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2437/212... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.