oaioai:dea.lib.unideb.hu:2437/203167

A személyiségi jogok sérelmének orvoslása a polgári jogban, különös tekintettel a sérelemdíj jogintézményére

Abstract

Az emberi személyiség a modern jogrendszerek alapvetőértéke, melynek kiteljesedése valamennyi társadalom célja.Ezért annak megvalósítását nem elég lehetővé tenni, a jogrendszer valamennyi eszközével védeni is kell.A személyiséget ért sérelem orvoslásának jogintézmény fejlődése a legújabb magánjogi kódexünk megalkotásával új mérföldkőhöz érkezett.A nem vagyoni kártérítést felváltotta a sérelemdíj jogintézménye, mint a kártérítés rendszerétől elkülönült, az emberi személyiség megsértése esetén alkalmazandó speciális jogkövetkezmény.A dolgozat célja bemutatni a polgári jogi személyiségvédelem rendszerét, különös tekintettel a személyiségi jogok megsértésének vagyoni kompenzálása, a sérelemdíj jogintézményének tükrében.egységes, osztatlanJogás

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Debrecen Electronic Archive

Provided original full text link
oaioai:dea.lib.unideb.hu:2437/203167Last time updated on 9/12/2018

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.