Application of time-driven activity based costing in practice

Abstract

Diplomadolgozatom megírása során arra koncentráltam, hogy minél több információt szerezzek az idővezérelt tevékenységköltség-számítás gyakorlatban megvalósuló implementációjáról. Középpontban az idővezérelt ABC modell folyamatának leírása, valamint annak gyakorlati megvalósulása állt. Az első fő részben a szakirodalom segítségével bemutatásra került az idővezérelt ABC modell elődjeként ismert tevékenység alapú költségszámítás. Részletesen kifejtettem a módszer alapját, folyamatát, valamint a modell előnyeit és hátrányait. A második részben az idővezérelt tevékenységköltség-számítás került bemutatásra. Az új modell folyamatának leírását követően, kifejtettem annak előnyeit és hátrányait, majd az esettanulmányomra helyeződött a hangsúly. A Bord Gáis Éireann gáz- és energiaszolgáltató írországi vállalat versenyképességének fenntartása érdekében vezette be az idővezérelt ABC modellt. A Staff Balance szakértői vállalat nyújtott technológiai és szakértői segítséget a sikeres kivitelezés során. A vállalat közel €400.000 költségmegtakarítással könyvelhette el a változások hatásait. A Bord Gáis vállalatnál az idővezérelt ABC modell sikeres bevezetése példamutatóként szolgál nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.MscSzámvite

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of Debrecen Electronic Archive

redirect
Last time updated on 12/09/2018

This paper was published in University of Debrecen Electronic Archive.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.