oaioai:dugifonsespecials:10256.2/15367

1346, agost, 29. Reducció

Abstract

Signatura antiga: 804. Carta partida per ABC al marge superiorElisenda d'Alquer, abadessa del monestir de Sant Daniel de Girona, i la comunitat, redueixen a Pere Gener, de Montilivi, hereu i propietari (senyor útil) del mas Gener de Montilivi, a set mitgeres de forment, a prestar per Sant Pere i Sant Feliu, la tasca i braçatge d'una gran tinença de terra que té pel monestir en el pla de Vila-roja, parròquia de Sant Feliu de Girona. Pagarà cinc mitgeres i una quartera al monestir, portades a costa d'ell, i tres quarteres al capellà, que es reserva el dret de batlliu, portades a casa seva, i li pagarà tres diners pels port

Similar works

Full text

thumbnail-image

DUGiFonsEspecials - Universitat de Girona

Provided original full text link
oaioai:dugifonsespecials:10256.2/15367Last time updated on 7/10/2018

This paper was published in DUGiFonsEspecials - Universitat de Girona.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.