1070, gener, 30. Oferiment

Abstract

Signatura antiga: 10. Notes sobre les mides: (irregular)Oferiment de Guillem i la seva esposa Ermengarda, de la seva filla perquè professi a Sant Daniel, amb el seu dot formada pel mas Castellar de Sant Martí Vell i una sureda a la parròquia de Sant Pere de Jui

Similar works

Full text

thumbnail-image

DUGiFonsEspecials - Universitat de Girona

redirect
Last time updated on 10/07/2018

This paper was published in DUGiFonsEspecials - Universitat de Girona.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.