Article thumbnail

Controlling software for cilindrical dynamometer workplace

By Lukáš Hons

Abstract

Práce se zabývá tvorbou uživatelsky komfortního ovládacího programu (dále jen program) ve formě Microsoft? Windows? aplikace určené k měření a ovládání stanoviště válcového dynamometru umístěného v laboratořích Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.This document deals with developing of user friendly control program (thereinafter the program) in Microsoft? Windows? application form dedicated to measuring and control of a station of cylindrical dynamometer currently placed in a laboratory of Jan Perner Transport Faculty of University of Pardubice.Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravěUchazeč objasnil komisi výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl připomínky vedoucího bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci zodpověděl všechny dotazy členů komise.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: C#, dynamometr, řízení, měření výkonu, krouticí moment, otáčky, výkonové charakteristiky, dynamometer, Control, power measurement, torque, revolutions, load characteristics
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2010
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/36390
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/36... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.