Article thumbnail

Turning of difficult-to-machine materials

By Karel Nosek

Abstract

Bakalářská práce se zabývá tématem soustružení těžkoobrobitelných materiálů. Práce obsahuje charakteristiku těžkoobrobitelných materiálů, nástroje používané pro soustružení těchto materiálů, požadavky na stroje a řezné podmínky vhodné pro soustružení těžkoobrobitelných materiálů. V závěru jsou vyhodnoceny získané poznatky.Katedra technologie obráběníObhájenoThis bachelor thesis deals with turning of difficult-to-machine materials.The bachelor thesis contains the description of difficult-to-machine materials, tools used for turning of difficult-to-machine materials, machine requirements and cutting conditions suitable for this type of materials. In the conclusion is evaluation of the gained knowledge

Topics: těžkoobrobitelné materiály, soustružení, nástrojové materiály, obráběcí stroje, řezné podmínky, trvanlivost břitu, difficult-to-machine materials, turning, tool materials, machine tools, cutting conditions, tool life
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/9322
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/93... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles