Article thumbnail

Art and science

By Michaela Munzarová

Abstract

Práce vycházející z lidského uvědomění sama sebe a jeho vztahu k vlastní vizuální podobě, prezentovaná formou instalace sestávající ze dvanácti jednoduchých přístrojů na principu camery obscury, které snímají obraz nacházející se před nimi a promítají ho. Člověku je poskytnut komplexní pohled na sebe samého.Oddělení výtvarného uměníObhájenoMy work is based on human awareness of self personality and relation of his visual appearance, presented by installation consisting of twelve simple devices similar camera obscura that sense the image on in front of them and project it. This creates a comprehensive view of himself

Topics: instalace, camera obscura, zrcadla, čočka, fotoaparát, identita, sebeláska, narcismus, autoportrét, zrcadlení, installation, camera obscura, mirrors, lens, camera, identity, self-love, narcissism, self-portrait, mirroring
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/8569
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/85... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles