Location of Repository

Bioloģiski aktīvu 7–alkilidēn–1,1–dioksocef–3–ēm–4–karbonskābju atvasinājumu sintēze

By Irina Potoročina

Abstract

Promocijas darbā aprakstītas 7-alkilidēncefēmu un 6-alkilidēnpenāmu atvasinājumu sintēzes metodes un to ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Pētījuma rezultātā tika izstrādātas metodes jaunu cefalosporīna un penicilīna struktūranalogu iegūšanai. Sintezēto savienojumu aizvietotāju konfigurācija tika identificēta ar 1H-1H NOESY spektriem. Iegūtie cefēma un penāma atvasinājumi tika pakļauti bioloģiskajam skrīningam, kas iekļāva pretvēža aktivitātes in vitro, toksicitātes, slāpekļa oksīda radikāļu ģenerējošo un -laktamāzes inhibējošo īpašību noteikšanu

Topics: synthesis of biologically active 7-alkylidene-1, 1-dioxoceph-3em-4-carboxylate derivatives
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:10662
Sorry, our data provider has not provided any external links therefor we are unable to provide a PDF.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.