Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Uzņēmuma darbību e-vidē ārējās un iekšējas vides ietekmējošie faktori

By Deniss Ščeulovs

Abstract

Pateicoties straujām tehnoloģiju pārmaiņām, ekonomiskai un kultūras globalizācijai, kā arī citu faktoru ietekmes dēļ, nozīmīgas pārmaiņas notiek arī mārketingā. Vienā no galvenajām tendencēm mūsdienīgā mārketinga ir interneta un sociālo mediju izmantošana produktu un pakalpojumu virzīšanai. Elektroniskās vides attīstības rezultātā attīstās arī elektroniskā komercija un elektroniskais mārketings. Vairāki pētījumi apliecinājuši faktu, ka e-mārketings nodrošina ātrāku informācijas apmaiņu, bet, savukārt, veiksmīga informācijas izmantošana nodrošina uzņēmumam lielāku uzņēmējdarbības efektivitāti un rentabilitāti. Pastāv daudz faktoru, kas ietekmē uzņēmuma elektroniskā mārketinga aktivitātes. Elektroniskajā mārketingā, līdzīgi kā klasiskajā pastāv ārējās un iekšējās vides faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbību. Piemērām, F. Kotlers norāda tādus ārējās vides faktorus, ka globalizācija, jauno tehnoloģiju attīstība, patērētāju juteklība cenām, interneta ietekme, jauno izplatīšanas un komunikācijas kanālu paradīšanas u.c. (Ph. Kotler, D.C. Jain, S.Maesinsee 2003). Jānis Caune pie šiem faktoriem pieskaita arī: demogrāfiskos politiskos, sociālos un kultūras, makroekonomiskos faktoros, kā arī tehnoloģiju izaugsmi. J. Caune uzskata, ka uzņēmuma iekšējās vides faktorus ietekmē: konkurētspējīgā priekšrocība un tās modelis, kuras pamatā ir konkurētspējīgās priekšrocības radīšana un attīstīšana; uzņēmuma rīcībā esošie resursi un prasmes; uzņēmuma nepieciešamība mainīties. (J. Caune 2009). Runājot par produktu A.A. Tomsons uzskata (A. A. Thompson), ka pie iekšējās vides faktoriem ir pieskaitāmi arī faktori, kas saistīti ar uzņēmuma produkciju, piemēram, paaugstinātās kvalitātes produkti, nevainojams klientu serviss, produktu dizains, uzticams un ilgtspējīgs produkts u.c. (A.A. Thomson, Jr. 1999). Raksta mērķis: noteikt un analizēt ārējās un iekšējās vides faktorus, kas ietekmē elektroniskā mārketinga aktivitātes. Pētījuma metode: autori izmanto vispāratzītas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes: grupēšanas, analīzes, statistikas metode, utt. Raksta teorētisko un metodoloģisko bāzi veido, zinātniskie pētījumi un publikācijas, publikācijas plašsaziņas līdzekļos un profesionālā literatūra; statistiskā informācija no oficiāliem avotiem, kā arī autoru pētījumu gaitā iegūta informācija. Secinājumi: galvenais secinājums - neskatoties uz to, ka internets jau sen ir kļuvis par Latvijas sabiedrības un uzņēmējdarbības neatņemamo daļu, aktīvā e-mārketinga izmantošana Latvijas uzņēmēju vidū atrodas sākuma stadijā. Šis novērojums ir īpaši raksturīgs Latvijas mikro un maziem uzņēmumiem

Topics: E-marketing, external and internal environment, factors, e-marketing environment, SME
Publisher: Daugavpils Universitāte
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:10296
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.