Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The Role of Business Game in Environmental Engineering Studies

By Andra Blumberga and Līga Žogla

Abstract

Lai vides inženierzinātņu studenti varētu labāk izprast sabiedrībā aktuālas ar vidi saistītas tēmas, mācību procesa laikā tiek rīkotas lietišķās spēles. Viena no šādām spēlēm tika rīkota starp Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pirmā un otrā kursa maģistrantiem par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošanu Rīgas pilsētā. Lai varētu izspēlēt lietišķo spēli, vispirms tika sagatavoti spēles noteikumi un visi studenti tika sadalīti 7 interešu grupās. Lietišķā spēle – simulācija Rīgas Domes sēdei tika rīkota 2007.gada 8.novembrī ar mērķi atrast vispiemērotāko atkritumu apsaimniekošanas veidu, ņemot vērā dažādu pušu intereses. Sēdes laikā klātesošie apskatīja trīs atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiskos risinājumus, balstītus uz faktiem un izvērtēja tos no ietekmes uz vidi viedokļa, no Eiropas Savienības direktīvu ievērošanas atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, kā arī no iedzīvotāju puses. Pēc aktīvām diskusijām studenti, iejutušies Rīgas Domes deputātu lomās, balsojuma rezultātā pieņēma lēmumu. Pēc studentu domām šādas spēles ir nepieciešamas, un tās nes lielāku ieguldījumu kopējā mācību procesā, salīdzinot ar ierasto apmācību sistēmu

Topics: Lai vides inženierzinātņu studenti varētu labāk izprast sabiedrībā aktuālas ar vidi saistītas tēmas, mācību procesa laikā tiek rīkotas lietišķās spēles. Viena no šādām spēlēm tika rīkota starp Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pirmā un otrā kursa maģistrantiem par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošanu Rīgas pilsētā. Lai varētu izspēlēt lietišķo spēli, vispirms tika sagatavoti spēles noteikumi un visi studenti tika sadalīti 7 interešu grupās. Lietišķā spēle – simulācija Rīgas Domes sēdei tika rīkota 2007.gada 8.novembrī ar mērķi atrast vispiemērotāko atkritumu apsaimniekošanas veidu, ņemot vērā dažādu pušu intereses. Sēdes laikā klātesošie apskatīja trīs atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiskos risinājumus, balstītus uz faktiem un izvērtēja tos no ietekmes uz vidi viedokļa, no Eiropas Savienības direktīvu ievērošanas atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, kā arī no iedzīvotāju puses. Pēc aktīvām diskusijām studenti, iejutušies Rīgas Domes deputātu lomās, balsojuma rezultātā pieņēma lēmumu. Pēc studentu domām šādas spēles ir nepieciešamas, un tās nes lielāku ieguldījumu kopējā mācību procesā, salīdzinot ar ierasto apmācību sistēmu.
Publisher: RTU Izdevniecība
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:5039
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.