Location of Repository

Application of a Service Oriented Paradigm as a Solution for the Development and Delivery of a Continuing Education Course

By Dzintars Tomsons, Ginta Majore and Mārīte Kirikova

Abstract

Līdz ar straujo tehnoloģiju attīstību un tām atbilstošo specifisko nozares zināšanu nepārtrauktas pilnveides nepieciešamību, pieaug tālākizglītība un mūžizglītības loma sabiedrībā. Tas, savukārt, rada nepieciešamību noteikt tālākizglītības kursa izstrādes un īstenošanas prasības atbilstoši ārējās vide izmaiņām un apmācāmā individuālajam mācīšanās stilam. Ir būtiski izstrādāt tālākizglītības kursu atbilstoši reālās dzīves situācijai, kā arī piedāvāt elastīgu un neatkarīgu mācību vidi. Lai sasniegtu šo mērķi, ir izstrādāts tālākizglītības kursa prototips, atbilstoši servisu orientētas arhitektūras principiem un spēļu pieejai. Šajā rakstā ir atspoguļoti un sīkāk raksturoti tā darbības principi. Servisu orientētā arhitektūra (SOA) kļūst populāra, kā jauna pieeja IT sistēmu veidošanā. Tā dod iespēju elastīgi izmantot un uzlabot biznesa procesu nodrošināšanu saskaņā ar tā vajadzībām. Šī paradigma galvenokārt tiek izmantota IT sistēmās uzņēmumos, bet reti tālākizglītības kursu izstrādē un īstenošanā. Šajā rakstā tiek atspoguļots SOA pielietojums tālākizglītības kursu izstrādē un īstenošanā. Spēļu pieeja , kas tiek veidota atbilstoši spēlē atspoguļotai reālai dzīves situācijai, ir lietderīgi izmantojama profesionālo prasmju iegūšanā un demonstrēšanā

Topics: Game-approach, service-oriented paradigm, continuing education
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:4697
Sorry, our data provider has not provided any external links therefor we are unable to provide a PDF.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.