Article thumbnail

Skats uz klimata izmaiņām caur procesu spektrālo analīzi

By Diāna Žalostība and Jēkabs Barkāns

Abstract

Publikācijā autori, balstoties uz pieejamiem faktiem, parāda klimata izmaiņas tendences. Līdz šim, pētot upju caurplūdumus, tika pielietota spektrālā analīze, kura ļāva atklāt šo parādību ciklisku raksturu. Salīdzinot to ar Saules intensitātes analīzes datiem, atklājas interesantas likumsakarības. Analoģiska pieeja izmantota, analizējot temperatūras izmaiņas. Pateicoties veivlet analīzei, izdevās atklāt pro¬cesa fāzes apvērsumu, kas pēc mūsu domām ir saistīts ar saules pārmagnetizēšanos. Tas izskaidro līdz tam nesaprotamu temperatūras paaugstinājuma pārtraukumu 1950.-70-os gados. Analizējot šīs parādības, jāvērš uzmanība uz procesu izmaiņu divslāņaino raksturu, kas sastāv no divām komponentēm – dabiskās un antropo¬gēnās

Topics: klimata izmaiņas, veivlet analīze
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:4260
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.