Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Cikloheksēndikarbonskābes monohidrazīdu izmantošana diaizvietotu urīnvielu sintēzei

By Irisa Rāviņa, Zenta Tetere and Daina Zicāne

Abstract

Cikloheksēndikarbonskābes monohidrazīdu reakcijās ar nātrija nitrītu ledus etiķskābē iegūti 2-(4-R-fenil)-1-karboksi-4-metil-4-cikloheksēnkarbonilazīdi, kas izmantoti par izejvielu literatūrā nezināmu cikloheksēna grupu saturošu diaizvietotu urīnvielu sintēzei to reakcijās ar 2-aminopiridīna atvasinājumiem. 2-(4-R-fenil)-1-karboksi-4-metil-4-cikloheksēnkarbonilazīdu reakcijas ar 2-amino-5-brom-,2-amino-3,5-dibrom- un 2-amino-5-metilpiridīniem veiktas benzolā un toluolā katalītiska piridīna daudzuma klātbūtnē. Pirmajā gadījumā rodas N-[2-(4-R-fenil)-1-karboksi-4-metil-4-cikloheksēn]-N’-(3-R1-5-R2-piridil-2)urīnvielas, bet otrajā – N-[2-(4-R-fenil)-4-metil-4-cikloheksēn]-N’-(3-R1-5-R2-piridil-2)urīnvielas, jo toluola viršanas temperatūrā notiek gan diaizvietotas urīnvielas atvasinājumu veidošanās, gan skābes grupas dekarboksilēšanās

Topics: cikloheksēndikarbonskābe, monohidrazīdi, diaizvietotas urīnvielas, aminopiridīns
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:2985
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.