Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Mengintegrasikan kejuruteraan dengan keusahawanan dalam pendidikan: ritorik atau realiti

By Abdul Talib Bon

Abstract

Kajian untuk melihat bagaimana untuk mengintegrasikan bidang pendidikan kejuruteraan dan keusahawanan dibincangkan dalam artikel ini. Beberapa sampel universiti telah diambil dan diteliti berkaitan dengan integrasi ini yang berada dipersimpangan samada ianya ritorik atau realiti. Kecenderungan kepada keusahawanan menjadi faktor dalam integrasi ini di mana ianya dirujuk kepada hasil kajian daripada beberapa buah negara. Hasil penelitian ini diperolehi bahawa integrasi kedua-dua bidang ini boleh dicapai dengan kesungguhan dan iltizam daripada pihak universiti dan disokong oleh kerajaan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh negara-negara maju yang lain

Topics: LB Theory and practice of education
Year: 2010
OAI identifier: oai:eprints.uthm.edu.my:3159

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.