Behandling mot spolmask på hund och katt

Abstract

I denna litteraturstudie sammanfattas ett flertal undersökningar av effekten av olika anthelmintika till hund och katt för behandling mot spolmaskarterna Toxocara canis, Toxocara (cati) mystax och, till viss del, Toxascaris leonina. Samtliga studier har publicerats mellan åren 1998 och 2011. T. canis drabbar hundar, T. (cati) mystax angriper katter och T. leonina har både hund och katt som huvudvärd. Unga djur, framför allt valpar, är mest utsatta och kan till och med riskera att dö vid kraftiga infektioner. I detta arbete beskrivs endast livscykel och kliniska symptom för Toxocara spp. hos hund och katt. Vid behandling mot spolmask finns det många substanser att välja på. De substansgrupper som används till hund och katt idag är benzimidazoler, tetrahydropyrimidiner, makrocykliska laktoner, depsipeptider och isothiocyanater (difenyleterderivat). Verkningsmekanism, säkerhet och studier av olika substanser redovisas under respektive substansgrupp. Effekten hos de anthelmintika som undersökts låg mellan 80 och 100%, vilket tyder på att alla preparat har god effekt och att resistensutveckling inte tycks vara något problem i dagsläget

Similar works

Full text

thumbnail-image

Epsilon Archive for Student Projects

Provided a free PDF
oai:stud.epsilon.slu.se:4063Last time updated on 7/17/2013View original full text link

This paper was published in Epsilon Archive for Student Projects.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.