Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zmiany zachodzące w bentonitach odlewniczych pod wpływem temperatury : rozprawa doktorska /

By Sylwia. Żymankowska-Kumon

Abstract

Recenzenci pracy: Petr Jelínek, Jerzy Stanisław Zych.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2012.Bibliogr. k. 119-128.Charakterystyka, budowa, struktura, właściwości montmorillonitu, zachowanie montmorillonitu pod wpływem temperatury, badania strukturalne bentonitów, zachodzących w nich przemian, spektroskopia w podczerwieni FTIR, dyfrakcyjna analiza rentgenowska XRD, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego NMR, spektrometria masowa, masy z bentonitem, dodatki do mas formierskich, zjawisko oolityzacji, odświeżanie, regeneracja, selekcja masy, wpływ na środowisko, charakterystyka badanych materiałów, określenie podstawowych właściwości, oznaczenie zawartości wilgoci w bentonitach, przygotowanie próbek do badań, laserowa analiza ziarnowa, badania powierzchniowe bentonitu, analiza ziarnowa piasku kwarcowego, badanie właściwości wiążących bentonitów odlewniczych, oznaczanie zawartości montmorillonitu w bentonicie, w masie z bentonitem, badania technologiczne mas z bentonitami, oznaczenie wskaźnika swobodnego pęcznienia, wyniki badań właściwości wiążących bentonitów odlewniczych, oznaczanie zawartości montmorillonitu w bentonicie, w masie formierskiej, oznaczenie właściwości technologicznych mas formierskich, wskaźnika swobodnego pęcznienia, badania strukturalne bentonitów z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych, stosowana aparatura, analiza termiczna, spektroskopia w podczerwieni FTIR, dyfrakcyjna analiza rentgenowska XRD, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego NMR, metoda jądrowego rezonansu magnetycznego, NMR, degradacja termiczna masy formierskiej z bentonitem w procesie wykonywania modelowego odlewu, eksperyment półprzemysłowy, badanie symulacyjne rozkładu pól temperatury w formie modelowej, określenie narażenia masy na działanie wysokiej tempera tury dla odlewu klina, oznaczenie zawartości montmorillonitu w masie formierskiej, określenie narażenia masy na działanie wysokiej temperatury w zależności od powierzchni kontaktu masy z odlewem, podsumowanie badań stopnia degradacji termicznej masy formierskiej z bentonitem w oparciu o eksperyment, badania symulacyjne, analiza statystyczna wyników oznaczania zawartości montmorillonit

Topics: Formy odlewnicze, materiały, właściwości cieplne, Bentonit, skutki oddziaływania temperatur
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Year: 2012
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012304653
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.