Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji

By Maciej Nowak

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 418.Artykuł przedstawia metodę wyznaczenia charakterystyki widmowej barwników stężonych, których pomiar bezpośredni za pomocą spektrofotometru nie jest możliwy ze względu na małą czułość i dokładność pomiaru. Teoretyczna rekonstrukcja niemierzalnej części charakterystyki napotyka na problem zapisu liczb dodatnich o bardzo małej wartości. Wykorzystanie zapisu liczb o dowolnej precyzji pozwoliło na prawidłowe wyliczenie charakterystyki koloru stężonego, co może mieć praktyczne zastosowanie w dziedzinie recepturowania kolorów.The article presents the method of determining the spectral characteristics of concentrated pigments, which cannot be directly measured because of the limited sensitivity and accuracy of spectrophotometers. Theoretical reconstruction of immeasurable values of characteristics faces the problem of the precision numbers for very small positive values. The use of numbers with arbitrary precision allows the correct calculation of concentrated pigment characteristics, which may have practical application in the formulation of colors.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: recepturowanie barw, wysoka precyzja zapisu liczb. KEYWORDS: color matching, high precision numbers

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012319018
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.