Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The possibilities of real estates market development in Poland in connection with INSPIRE directive

By Jarosław. Bydłosz

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 22-23.Obecnie w Polsce trwają prace nad wdrożeniem dyrektywy INSPIRE, mającej na celu ustanowienie i rozwój infrastruktury danych przestrzennych w Unii Europejskiej. Przygotowywany jest również projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej transponujący dyrektywę INSPIRE do polskich przepisów prawnych. Jednym z tematów danych przestrzennych wymienianych przez dyrektywę INSPIRE są działki katastralne. W Polsce istnieją dwa systemy gromadzące informacje o nieruchomościach: system ewidencji gruntów i budynków oraz system ksiąg wieczystych. System EGiB gromadzi informacje głównie o podmiotach będących właścicielami gruntów, budynków i lokali oraz o cechach i parametrach technicznych budynków i lokali. System ksiąg wieczystych gromadzi informacje o prawach do danej nieruchomości oraz jej obciążeniach. W systemie EGiB obiektem podstawowym jest działka, budynek lub lokal. W systemie ksiąg wieczystych obiektem jest nieruchomość. Integralną częścią systemu EGiB jest rejestr cen i wartości nieruchomości. W RCiWN (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości) gromadzone są dane dotyczące transakcji sprzedaży nieruchomości oraz operacji wyceny nieruchomości. Podawane są tam ceny (w przypadku transakcji sprzedaży) lub wartości (w przypadku wyceny całych nieruchomości bez rozbicia na wielkości składowe). W pracy opisano metodę rozbicia ceny poszczególnych nieruchomości na elementy składowe. Zestawiając równania w modelu warunkowym i przeprowadzając operacje ich rozwiązania uzyskamy ceny poszczególnych elementów składowych nieruchomości, a więc ceny gruntu (działki) i budynku (budynków).Nowadays, some works concerning INSPIRE directive implementation and transposition are taking place in Poland. As we know the target of INSPIRE directive is establishment and development of spatial information infrastructure in the European Union. The INSPIRE directive, the project of act on spatial information infrastructure that transponds the INSPIRE directive into the Polish law and two systems that manage information on cadastral parcels and real estates are shortly described in the paper. These systems are the Cadastre for Grounds and Buildings and the Land Register. The integral part of Cadastre for Grounds and Buildings is the Register of Prices and Values for Real Estates. This register is the data set containing information on real estates transaction and results of estates valuation. The information on transaction price usually concerns the whole estates as it has been bought. There is no information on estates elements like parcels or buildings prices, so we do not know separate land or building element prices. Such data are very difficult for interpretation, conclusion reaching and application in themes Cadastral parcels and Buildings defined in the INSPIRE directive. It is proposed in this paper to use statistical estimation models to solve this problem. The parametrical estimation model may be used for well developed estates markets, whereas for poorly developed markets the conditional estimation model is possible for application. The employment of the latter was suggested for the real estate market in Poland here.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: dyrektywa INSPIRE, wycena nieruchomości, model warunkowy. KEYWORDS: INSPIRE directive, real estates valuation, conditional statistical model

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012320071
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.