Location of Repository

Miejsce programów kulturalnych jako elementu misji norweskiej telewizji publicznej NRK na przykładzie analizy oferty programowej z roku 2009

By Maja Chacińska

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 199-[201].Na początku 2010 roku redaktor kulturalny norweskiego dziennika „Aftenposten” nazwał norweską telewizję NRK „najlepszym nadawcą publicznym na świecie” oraz „największą i najważniejszą instytucją kulturalną Norwegii”. Artykuł jest próbą zweryfikowania tego stwierdzenia poprzez określenie miejsca programów kulturalnych w ramówce NRK w roku 2009. Autorka analizuje, w jaki sposób misja kulturalna została opisana w obowiązujących dokumentach prawnych dotyczących misji norweskich mediów publicznych. Następnie w artykule podjęto próbę określenia, jak NRK definiuje programy kulturalne i jak je klasyfikuje. W drugiej części artykułu przeanalizowano program telewizyjny dwóch kanałów NRK1 i NRK2 z roku 2009, a bardziej szczegółowo z trzech wybranych tygodni tego roku pod kątem realizowania misji dotyczącej kultury.At the beginning of 2010 the culture editor of the Norwegian newspaper Aftenposten called the Norwegian television NRK “the best public service broadcaster in the world” and „the biggest and most important Norwegian cultural institution”. The article is an attempt to verify this statement through identifying the place of cultural programmes in NRK schedule in 2009. The author analyses how the cultural mission is described in current legal documents concerning Norwegian public service media mission. Furthermore the article is an attempt to identify how NRK defi nes cultural programmes and how it classifi es them. In the second part of the article the author analyses the television programme of NRK1 and NRK2 in 2009, and presents the results of a more detailed analysis of selected three weeks of that year concerning the execution of its cultural mission.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: Norwegia, telewizja, media publiczne, programy kulturalne, misja mediów publicznych. KEYWORDS: Norway, television, public service media, cultural programmes, public service mission

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317125
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.