Article thumbnail
Location of Repository

The influence of numerical errors on determining the distribution of values of stochastic impulses forcing an oscillator Wpływ błędów numerycznych na wyznaczanie rozkładu wielkości stochastycznych impulsów działających na oscylator /

By Marian Jabłoński

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 167-[168].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Ruch oscylatora wymuszony przez proces stochastyczny Poissona jest również pewnym procesem stochastycznym X(t). Znając pewną trajektorię ruchu tego oscylatora, możemy znaleźć w przybliżeniu wszystkie momenty zmiennej losowej X(t) dla dostatecznie dużych t. Momenty te pozwalają znaleźć rozkład stochastyczny sił działających na oscylator. W pracy badamy wpływ błędów w obliczeniach momentów na obliczanie prawdopodobieństw wielkości sił działających na oscylator. SŁOWA KLUCZOWE: stochastyczne siły impulsowe, stochastyczne momenty, rozkłady impulsów, proces Poissona. ABSTRACT: The motion of an oscillator excited by a Poisson process is a stochastic process X(t). Knowing the trajectory of the motion we can find all the stochastic moments of X(t) for large t. This, in turn, allows us to find stochastic distribution of the forces exciting an oscillator. In this paper we evaluate the impact of errors in the computations of the moments on computed distribution of the forces exciting an oscillator. KEYWORDS: stochastic impulses, stochastic moments, distributions of impulses, Poisson process

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012318059
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.