Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Koncepcja holonicznego systemu do zarządzania łańcuchami dostaw

By Jarosław. Koźlak

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 278-279.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W pracy została przedstawiona koncepcja holonicznego systemu agentowego do zarządzania łańcuchami dostaw. Przedstawione zostały miary opisujące sytuacje przedsiębiorstwa, w oparciu o analizę których wybrano odpowiednie strategie działania, w tym decyzje związane z zawieraniem długoterminowych kontraktów oraz formowaniem holonów złożonych z grup kooperujących przedsiębiorstw. SŁOWA KLUCZOWE: systemy agentowe, holony, łańcuchy dostaw. ABSTRACT: In the paper, the concept of a holonic multi-agent system for modelling and optimising market strategies for a company and management of supply chains is presented. The measures which describe the situation of the company in the market, used for the choice of activity strategies, and especially decisions of assigning long-term contracts and holon formation consisting of cooperated companies are discussed. KEYWORDS: multi-agent systems, holons, supply chains

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317046
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.