Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The possibilities and chances of the Project Energy Complex Kovin - new coal mine and power plant

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy artykułu: Obrad Kecman, Tanja Mihajlović, Jörg Schlenstedt, Peter Denke, Dusan Djuric.Bibliogr. s. [305].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Projekt Kompleksu Energetycznego Kovin dotyczy przyszłej budowy kopalni oraz elektrowni. Węgiel ze złoża Kovin jest we wszystkich parametrach jakościowych odpowiedni do spalania w elektrowniach oraz do stosowania komercyjnego. Przez ostatnie 15 lat niechroniona część złoża w tym miejscu stanowiła wyrobisko testowe do badania eksperymentalnej metody podwodnego wydobywania węgla. Celem badań było pozyskanie danych oraz zweryfikowanie możliwości wykorzystania tej metody na dużą skalę i zapewnienia wystarczających ilości węgla dla funkcjonowania elektrowni. Niniejszy artykuł przedstawia działania oraz czynności w toku, a także opisuje główne zamierzenia projektu. SŁOWA KLUCZOWE: węgiel, górnictwo podwodne, badania geologiczne, elektrownia, eksperyment. ABSTRACT: Project Energy Complex Kovin refers to future coal mining and power plant construction. Coal from a Kovin deposit is in all parameters of quality suitable for burning in power plants and commercial use. Over the past 15 years in the "unprotected" part of the deposit there is a test pit with an experimental underwater coal mining method to collect data and examine the possibilities of this method in large-scale and reserves adequate for the construction of power plants. This paper presents the activities, activities that are in progress and highlights of the project. KEYWORDS: underwater mining, coal, geological explorations, power plant, experiment

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011318096
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.