Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The evolution of Thermo-Wet - the computerized system for measurements of surface properties

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy art.: Marcin Bąkała, Anna Fabijańska, Tomasz Koszmider.References. p. 534-535.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule przedstawiony został rozwój stanowiska pomiarowego Thermo-Wet. Została opisana jego historia i stan obecny. Główny nacisk położono na prezentacje najnowszych rozwiązań w wysokotemperaturowych pomiarach napięcia powierzchniowego i kątów zwilżania. Głównymi celami ich wprowadzenia jest rozszerzenie funkcjonalności stanowiska pomiarowego i zwiększenie dokładności oraz powtarzalności uzyskiwanych wyników. SŁOWA KLUCZOWE: przetwarzanie obrazów, analiza obrazów, pomiary wysokotemperaturowe, kąt zwilżania, napięcie powierzchniowe. ABSTRACT: The evolution of Thermo-Wet measurement system was presented. Its history and current state were described. The paper focused mainly on the new ideas in the high temperature computerized measurements of wetting angle and surface tension. The main goals of given ideas are to expand the usability of measurement stand and to improve the accuracy and repeatability of the measurement results. KEYWORDS: image processing, image analysis, high temperature measurements, wetting angle, surface tension

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011320079
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.