Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Phase trajectory analysis in investigation of swash plate degradation processes in axial piston pump Analiza przebiegów trajektorii fazowych w badaniach wypracowania tarczy wychylnej pompy wielotłoczkowej /

By Wojciech Batko

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s.[101].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule podjęto próbę oceny przydatności obrazów trajektorii fazowych w procesie diagnozowania zmian stanu pompy wyporowej. Przedstawiono cele podjętych badań i ich laboratoryjną realizację. Dotyczyła ona eksperymentalnego sprawdzenia zmian trajektorii fazowych sprawnej pompy wyporowej pracującej, ze stałą wydajnością i przy stałym ciśnieniu, z pompą, w której element tarczy wychylnej uległ procesowi degradacji. Badania wykazały przydatność trajektorii fazowych do rozpoznawania zmian degradacyjnych w pompie wyporowej. Artykuł sygnalizuje celowość rozważenia wprowadzenia portretów fazowych monitorowanych sygnałów drganiowych do procedur nadzoru diagnostycznego stanu elementów konstrukcji pompy wyporowej. SŁOWA KLUCZOWE: hydraulika siłowa, diagnostyka techniczna, pompa wyporowa, trajektorie fazowe, analiza sygnałów. ABSTRACT: Test of assessing a suitability of the phase trajectory pattern for diagnostics of condition changes of axial piston pumps is undertaken in the presented paper. Accomplishment reasons of investigations together with their laboratory realizations are given. They concerned the experimental comparison of changes in the phase trajectory patterns of the hydraulic pump working with a constant output pressure, in which an element of swash plate was degraded. The performed tests confirmed the suitability of phase trajectories in the recognition of degradation changes in axial piston pumps. The paper signals the usefulness of considering the introduction of phase trajectory patterns of the monitored vibration signals into processes of the diagnostic inspection of the hydraulic pump structural elements. KEYWORDS: phase trajectories, displacement pump, technical diagnostics, forced hydraulics, signal analysis

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011320047
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.