Location of Repository

Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego

By Aleksander Lutyński

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. [153].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule przedstawione zostały prace projektu "Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego", który wykonywany jest przez powołane w tym celu Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jako Koordynator oraz Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Śląska jako partnerzy. Przedstawiono genezę, założenia, cele i etapy projektu. Opisano analizę wyników innowacyjności zaproponowanych technologii i plan działań w dalszych etapach projektu. ABSTRACT: Work performed in the scope of a project "Foresight for prioritized and innovative hard coal waste disposal technologies" which is carried out by Research Consortium i.e. Institute of Mechanized Construction and Rock Mining as a coordinator, AGH University of Science and Technology and Silesian University of Technology as partners is presented. Genesis, assumptions, goals and stages of a project are presented. Results analysis of innovation of proposed technologies of waste disposal and work plan for the further stages of the project are shown. For the purpose of analysis five criteria of innovation level were adopted. Particular criteria were attributed to following weights describing its importance: Criterion of current technological (technical) level referred to other advanced technical domains (materials, automation, information technology, management, etc.) - weight: 0,25; Criterion of technology efficiency referred to external conditions - weight: 0,15; Criterion of technology versatility referred to technology and application conditions - weight 0,10; Criterion of negative environmental impact minimization - weight: 0,25; Criterion of occupational safety and health - weight: 0,25. Each of the beneficiation technologies had a preferential grade scale in the range of 0 to 3. Particular grades were attributed to the following technological advance: 0 - useless technology, 1 - technology with limited usability, 2 - useful technology, 3 - very useful technology. KEYWORDS: foresight, hard coal waste, innovative disposal methods. SŁOWA KLUCZOWE: foresight, odpady węgla kamiennego, innowacyjne metody zagospodarowania

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011319013
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.