Article thumbnail
Location of Repository

Porównywanie algorytmów wykrywania krawędzi do zadań rekonstrukcji trójwymiarowego kształtu obiektu

By Sławomir. Jeżewski

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 1319-1320.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W niniejszej publikacji została przedstawiona koncepcja algorytmu do trójwymiarowej rekonstrukcji obiektów oparta na wykrywaniu krawędzi. W proponowanym podejściu krawędzie rekonstruowane są do postaci wektorów i na podstawie informacji wektorowej wyznaczana jest głębia obrazu. Zrekonstruowane wektory charakteryzują się tym większą dokładnością, im więcej pikseli na nie się składa. Załączone wyniki pokazują, że na jakość rekonstrukcji stereowizyjnej wpływa dobór algorytmu krawędziowania. Przebadano algorytmy Fuzzy edge detection, LoG, oraz Canny'ego. Algorytm ten jest rozwinięciem idei stereowizji krawędziowej, ale przez swój charakter może stanowić uzupełnienie stereowizji korelacyjnej. SŁOWA KLUCZOWE: stereowizja, detekcja krawędzi, algorytmy fuzzy, log, canny'ego. ABSTRACT: In this publication was represented conception of three-dimensional object reconstruction based on edge detection algorithms. In this approach these edges are transformed to vectors, than the depth map is determined. Accuracy of vector determination depend on vectors length. Results show, that choose of appropriate edge detection algorithm is important in reconstruction process. The Fuzzy, LoG and Canny edge detection algorithms was tested. The proposed algorithm is extension of edge stereovision and can be a supplement for correlation stereovision. KEYWORDS: stereovision, edge detection, algorithms: fuzzy, log, canny's

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010317127
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.