Article thumbnail
Location of Repository

Dobór metody wyznaczania mapy czułości dla tomografu pojemnościowego o zwiększonej czułości przy ściance

By Mariusz R. Rząsa

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 1368.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Tomografia procesowa coraz częściej znajduje zastosowanie w badaniach eksperymentalnych różnych procesów przemysłowych. Niejednokrotnie do badania przepływów dwufazowych wykorzystuje się tomografię pojemnościową. W pracy przedstawiono nowatorskie rozwiązanie czujnika pomiarowego polegającego na umieszczeniu dodatkowych elektrod zwiększających czułość przy ściance czujnika. Rozwiązanie to jest szczególnie pomocne przy badaniu struktur pierścieniowych. Rozwiązanie to wymagało opracowania odpowiedniego sposobu generowania mapy czułości. W pracy zamieszczono krótki opis metod generowania map czułości oraz przeprowadzono badania eksperymentalne, mające na celu wybór optymalnej metody rekonstrukcji. Zamieszczono wyniki pomiaru przepływu dla omawianych struktur przepływu. SŁOWA KLUCZOWE: elektryczna tomografia pojemnościowa, mapy czułości, przepływy dwufazowe gaz-ciecz. ABSTRACT: The process tomography is commonly used for non-invasive investigation of any industrial processes like two-phase gas-liquid flows. In this paper the new concept of dedicated sensor is introduced. This sensor is of higher sensitivity near the sensor wall with additional electrodes. This design is especially helpful for visualization the annular counter current flow structure. For this approach there was a need to implement a new methods of sensitivity maps calculation. In this work the description of different methods of sensitivity maps calculation is presented as well as the results of the research for applying the most efficient one. The result of image reconstruction process for described flow structures are also shown. KEYWORDS: electrical capacitance tomography, sensitivity maps, two-phase gas-liquid flows

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010317131
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.