Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Prognozy deformacji górotworu w polu Pagory kopalni Barycz po podsadzeniu komór poeksploatacyjnych

By Jakub Kazimierz. Mazurek

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 488-[489].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W Kopalni Barycz (w likwidacji) eksploatacja soli metodą otworową prowadzona przez 75 lat, oprócz deformacji ciągłych spowodowała powstanie wielu zapadlisk. Od 1999 r. nie jest prowadzona eksploatacja, ale w tzw. rejonie Tomana, pomimo częściowego podsadzenia 10 komór poeksploatacyjnych, nadal istnieje zagrożenie powstaniem zapadliska. W artykule omówiono przebieg procesu eksploatacji, wyników pomiarów kształtu i wymiarów komór poeksploatacyjnych echosondą, stopnia wypełnienia komór podsadzką oraz przedstawiono prognozę deformacji powierzchni po zakończeniu podsadzania. SŁOWA KLUCZOWE: eksploatacja otworowa soli, deformacja górotworu, prognozowanie deformacji, zapadliska. ABSTRACT: The solution mining of salt was performed in (liquidated) Barycz mine for 75 years. It produced several sinkholes and continuous deformations. The excavation process was finished in 1999. In spite of partial backfilling of 10 excavation caverns in Tomana region sinkhole hazard is still active. This paper shows description of excavation process, the results of shape and geometry measurements with echosounder and the level of cavern backfilling. The forecast of deformations after the end of backfilling process is also presented. KEYWORDS: solution mining of salt, rock mass deformation, forecast of deformation, sinkholes

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010317111
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.