Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Analiza oddziaływania posadowień nowych konstrukcji na istniejące obiekty podziemne

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy art.: Paweł Popielski, Aleksander B. Fadeev, Elena V.Gorodnova.Bibliogr. s. [192].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W referacie omówiono problem dodatkowych obciążeń i wynikających z nich zmian, jakie pojawiają się w już istniejącym w podłożu stanie "naprężenie-odkształcenie" w wyniku posadowienia nowych obiektów. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej wpływu nowego obiektu na istniejące konstrukcje podziemne na przykładzie kilku obiektów zrealizowanych w Polsce (Warszawa): tunele i stacje metra, i Rosji (Sankt Petersburg): główne kolektory Saint Petersburga. Wykonana analiza numeryczna, oparta na metodzie elementów skończonych, stanowiła podstawę do oceny stanu bezpieczeństwa konstrukcji. SŁOWA KLUCZOWE: oddziaływanie na obiekty podziemne, analiza numeryczna, metoda elementów skończonych, bezpieczeństwo konstrukcji. ABSTRACT: In the article there is discussed problem following to additional loadings, which is applied on stress-deformation condition existing in the ground. There are presented results of the numerical analysis of new object influence on underground constructions on several examples of objects realized in Poland (Warsaw): the tunnels and stations of the underground and Russia (Saint Petersburg): the main collectors of city in Saint Petersburg. The numerical analysis, based on finite elements methods, has been used for calculations, what allow to draw conclusion concerning the safe construction. KEYWORDS: influence on underground constructions, numerical analysis, finite elements method, safe construction

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010317079
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.