Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zastosowanie koncepcji lean management w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa /

By Bogdan Ostrowski

Abstract

Głównym celem pracy jest określenie przydatności i sposobu zastosowania koncepcji lean management w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłowego. Na realizację celu głównego złożyło się wypełnienie następujących celów szczegółowych: 1) zdefiniowanie, wybór i opracowanie narzędzi umożliwiających, lub ułatwiających wdrażanie koncepcji lean management w przedsiębiorstwie; 2) określenie kierunków dalszego doskonalenia zaproponowanych narzędzi do wdrażania lean management w przedsiębiorstwie; 3) ustalenie możliwości wykorzystania lean management do zbudowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; 4) określenie warunków i ograniczeń stosowania lean management oraz wskazuje celowość, możliwości i sposób jej zastosowania w praktyce dla realizacji głównego celu restrukturyzacji, jakim jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych, głównie poprzez wzrost ich produktywności. (stresz. wg bazy: Nauka Polska)

Topics: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwa, reorganizacja, Lean management, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Praca doktorska
Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna,
Year: 2004
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:db2006000178
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.