Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem

By Czesław. Mesjasz

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 107-108.Dostępny także w wersji drukowanej.Zadaniem artykułu jest spojrzenie na podstawowe założenia teoretyczne oraz problemy praktyczne związane z ryzykiem a pojawiające się w trakcie negocjowania umów kredytowych. Autor kładzie nacisk na ryzyko kredytowe, jako przedmiot negocjacji, często bardzo złożonych, prowadzonych między bankiem a klientami w warunkach dużej konkurencji na rynkach finansowych

Topics: Negocjacje, Ryzyko kredytowe, Zarządzanie ryzykiem, Kredyt bankowy, Umowa kredytowa, Polityka kredytowa banków, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Dokument elektroniczny
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:db2008000473
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.