Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Przyczyny uszkodzeń i przyspieszonego zużycia żelbetowego zbiornika koncentratu rudy miedzi

By Stanisław. Barycz

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 203-204.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono problem uszkodzeń i nieprawidłowości żelbetowego zbiornika koncentratu rudy miedzi po ponad 20-letnim okresie eksploatacji. Opisano przeprowadzone obserwacje i pomiary konstrukcji oraz wyniki laboratoryjnych badań fizycznych, chemicznych i wytrzymałościowych pobranych rdzeni betonowych. Powyższe dane oraz statyczno-wytrzymałościowa analiza obliczeniowa z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) pozwoliły na określenie przyczyn występujących nieprawidłowości. Wykazano, że błędy projektowe, niska jakość robót budowlanych oraz eksploatacja w agresywnym środowisku przemysłowym przyczyniły się do powstania uszkodzeń oraz przyspieszonego zużycia obiektu. SŁOWA KLUCZOWE: żelbetowy zbiornik koncentratu rudy miedzi. ABSTRACT: The paper presents the problem of damages and abnormalities of reinforced concrete container of copper ore concentrate after more then 20 years of operating. Observations and measurements of structures, results of physical, chemical and strength laboratory tests of taken concrete cores were described. The reasons of abnormalities was evaluated on the basis of above data and structural analysis (Finite Elements Method). Low quality of building works, design errors and operating in industrial corrosion aggressiveness caused damages and accelerated technical wear of this object. KEYWORDS: concrete container of copper concentrate

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2007315110
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.