Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Badanie wpływu miejsca pobrania i sortymentu prób węgla na oceny jego metanonośności

By Piotr Broda

Abstract

Tyt. nagł.STRESZCZENIE: Praca oparta jest na analizie wyników długotrwałych testów desorpcji prowadzonych metodą USBM, metodą stosowaną w Polsce od połowy lat 90. XX w. do dokumentowania zasobów metanu pokładów węgla. Testy wykonywane były na próbach węgla reprezentujących pięć różnych klas ziarnowych (sortymentów) oraz pobieranych w sześciu różnych miejscach całej drogi technologicznej urobku węglowego w trakcie eksploatacji i transportu oraz w procesach poeksploatacyjnych na powierzchni. Badania prowadzono z wykorzystaniem metody analizy wariancji z klasyfikacją pojedynczą (jednoczynnikową) na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk". SŁOWA KLUCZOWE: metanonośność, węgiel kamienny, metoda usbm, testy desorpcji. ABSTRACT: This paper is based on the analysis of long-term desorption tests with the use of the USBM - a method applied to document coalbed methane in Poland since the mid 1990s. Tests were performed on coal samples representing five grain classes and samples were taken from six different sites in the technological process of coal mining, processing and post-exploitation processing on the surface. The tests were carried out with the use of variance analysis method with a single (one factor) classification on the example of the Hard Coal Mine "Budryk". KEYWORDS: usbm method, hard coal, desorption tests

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2006315018
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.