Location of Repository

Analyses of sound isolating attributes for recycling materials Analiza izolacyjności materiałów wtórnie przetworzonych /

By Miroslav. Badida

Abstract

Tyt. z nagł.References p. 118.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Wszystkie materiały i struktury akustyczne charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami tylko dla pewnych częstotliwości. Z tego powodu niezbędna jest analiza częstotliwościowa hałasu generowanego przez maszyny lub otoczenie. Struktury wykonane z wtórnie przetworzonych opon i siedzeń samochodowych mogą pochłaniać hałas dzięki porowatej strukturze. Do odwzorowania potrzebnych wskaźników akustycznych zaprojektowano stanowisko do pomiaru współczynników chłonności akustycznej (αn), odbicia (Ro), przenikalności (Rp) i izolacyjności akustycznej (Dnf) dla dźwięku padającego prostopadle, który natychmiast pozwala określić właściwości akustyczne badanych materiałów. Zrealizowany prototyp stanowiska pomiarowego wykorzystuje rurę oporową i typowy przyrząd pomiaru natężenia dźwięku o oznaczeniu przemysłowym No 3679 wyprodukowany 9.10.2003 przez słowacką firmę Bureau. Artykuł prezentuje analizy częstotliwościowe podstawowych przemysłowych charakterystyk akustycznych struktur porowatych wykonanych z materiałów wtórnie przetworzonych. SŁOWA KLUCZOWE: materiały akustyczne, metodologia pomiaru materiałów akustycznych, chłonność hałasu, współczynnik odbicia, izolacyjność akustyczna. ABSTRACT: All acoustical materials and structures perform better at some freguencies than others. For this reason, a frequency analysis of the noise to be controlled is almost always required for reduction occupational or environmental noise. Recycled rubber structures made from road tyre and car seat can absorb noise thanks porous structure. For mapping needed acoustical descriptors we designed apparatus for measuring the acoustical absorption (αn), acoustical reflection (Ro), acoustical transmitted (Rp) and acoustical isolation (Dnf) coefficients for normally incident sound which define acoustical materials at once. Realized prototype of apparatus based on the impedance tube and standard featuring of a sound level meter was registered as Industry Design No 3679 from 9.10.2003 by Bureau of Slovakia Industrial Property. This paper deal of frequencies analysis basic occupational acoustic characteristics of recycled porous rubber structures. KEYWORDS: acoustical materials, methodology of measuring acoustical materials, noise absorption, noise reflection, amount of noise isolation

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2007318034
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.