Location of Repository

Analiza wymagań dla metod przetwarzania wstępnego obrazów w automatycznym rozpoznawaniu tekstu

By Wojciech. Bieniecki

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. 532.Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: The paper presents a survey over image processing algorithms for automatic optical text recognition. We point on image preprocessing techniques which are responsible for image defects as well as acquisition errors suppression. Image distortion depends not only on the device type and its operating conditions but also on image file format. The aim of the experimental part was to test the recognition ability of FineReader sofrware on a test text page. STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono przegląd zagadnień dotyczących algorytmów przetwarzania obrazów dla potrzeb automatycznego rozpoznawania tekstu. Uwagę skupiono na algorytmach przetwarzania wstępnego, których celem jest usunięcie błędów akwizycji obrazu oraz defektów samego obrazu. Błędy te uzależnione są od typu samego urządzenia, warunków jego pracy, a także zastosowanego formatu zapisu pliku obrazu. Część doświadczalna pracy polegała na przetestowaniu zdolności rozpoznawania strony tekstu programem FineReader. SŁOWA KLUCZOWE: przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie obrazów

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2007320052
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.