Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Sposoby wyznaczania głębokości położenia przewodów podziemnych różnymi lokalizatorami elektronicznymi

By Marian Sołtys

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s.355-356.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono metody wyznaczania głębokości położenia podziemnych przewodów metalowych i niemetalowych z uwzględnieniem możliwości wielofunkcyjnych lokalizatorów oraz dodatkowego wyposażenia obejmującego znaczniki elektromagnetyczne, taśmy lokalizacyjne i sondy nadawcze. Podano wyniki prac doświadczalnych oraz ocenę dokładności automatycznego pomiaru głębokości nowoczesnym lokalizatorem. Przedstawiono zakres i dokładności określania głębokości niektórymi lokalizatorami w odniesieniu do przewodów, znaczników elektromagnetycznych i sond nadawczych. SŁOWA KLUCZOWE: lokalizator elektromagnetyczny, przewód podziemny, sonda nadawcza, znacznik elektromagnetyczny. ABSTRACT: The paper presents methods for determination of depth of underground metallic and nonmetallic utilities, using multifunctional electronic locators and additional accessories, like electromagnetic markers, location tapes and transmitting probes. Results of practical experiments are discussed. An accuracy assessment of automatic depth surveys using modern locators are given. The range and accuracy of utility depth determination with chosen locators, markers and probes are presented. KEYWORDS: electromagnetic locator, underground utility, transmitting probe, electromagnetic marker

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008317039
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.