Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

New technology and the equipment for brown coals, peat and slimes briquetting

By Volodimir Illič. Bondarenko

Abstract

Tyt. z nagłówka.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku (Ukraina) prowadzi prace nad technologią brykietowania węgla brunatnego oraz paliw wtórnych. Technologia ta bazuje na adhezji i procesach chemicznych zachodzących w lepkoplastycznym środowisku, tworzonym przez rozproszone cząsteczki węgla i wykorzystuje ich zdolność do łączenia się. Istnieje możliwość stworzenia kompozytowego paliwa którego składnikami są mieszanina węgla i szlamu antracytowego, węgla brunatnego i różnych substancji odpadowych zawierających substancje organiczne. SŁOWA KLUCZOWE: Brykietowanie, surowce odpadowe, paliwa wtórne, węgiel brunatny. ABSTRACT: The new briquetting technology of secondary fuel and brown coal is developed at National Mining University, Dnipropetrowsk, Ukraine. It is based on the adhesion and chemical processes, proceeding in viscously plastic systems, formed by thin disperse particles of coal and occurrence their knitting properties. It is possible to make composite fuel which components is the mix of coal and anthracite slimes, brown coals, and various waste products containing organic substances. KEYWORDS: Waste products, lignite, secondary fuels, briquetting

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008317096
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.