Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Degradacja powierzchni terenu wynikająca ze stosowania metod bezwykopowych i zabezpieczenia przed tym zjawiskiem

By Maciej Kędracki

Abstract

Tyt. nagł.Bibliografia s. 281.Dostępny także w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Artykuł wymienia znane sposoby zabezpieczania powierzchni terenu przed degradacją wynikającą ze stosowania metod bezwykopowych oraz przykładowe zabezpieczenia obiektów budowlanych przed skutkami tunelowania. Rozpatrzenie prawdopodobnych układów naprężeń wokół wyrobisk tunelowych prowadzi do określania bezpiecznej szerokości sztucznego stropu zabezpieczającego powierzchnię terenu przed skutkami tunelowania przeciskowego. SŁOWA KLUCZOWE: technologie bezwykopowe, tunelowanie, osiadanie terenu. ABSTRACT: The authors of the paper present known ways of protecting surface against degradation caused by the use of trenchless methods as well as exemplary protection of building objects against the consequences of tunneling. The analysis of feasible systems of stresses around the tunnels leads to determining a safe width of artificial roof protecting the surface against the tunnelling consequences. KEYWORDS: trenchless technology, tunneling, subsidence

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008319018
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.