Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Process mining: usprawnienie przebiegów procesów biznesowych w oparciu o analizę logów systemu zarządzania przepływem pracy - analiza przypadku Process mining: using process mining as a tool for business process improvement - case study /

By Bartłomiej Gaweł

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia, s. 27-28.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Proces biznesowy składa się z wykonywanych przez agentów czynności podlegających ograniczeniom kolejnościowym oraz czasowym, których przekroczenie powoduje uruchomienie odpowiednich scenariuszy ratunkowych lub zakończenie procesu. W artykule dokonano próby zastosowania process miningu w metodzie dynamicznego ustalania żądanych czasów zakończenia zadań w systemie informatycznym koordynującym przepływ procesów usługowych w średnim przedsiębiorstwie. SŁOWA KLUCZOWE: process mining, żądane czasy zakończenia zadań, systemy zarządzania przepływem pracy. ABSTRACT: Business processes consist of multiple activities, and their enactment is carried out by human agents and software systems. Typically, business processes and activities constituting them have deadline. When activity misses its deadline, special action may be triggered. In this article I try to apply process mining to deadline assignment problem in workflow management systems in middle size company. KEYWORDS: process mining, deadline, workflow management systems

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2007315002
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.