Eötvös Loránd University

ELTE Digital Institutional Repository (EDIT)
Not a member yet
  85058 research outputs found

  Megújult az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány kuratóriuma

  Get PDF

  A magyar mint származási nyelv – Németországban

  Get PDF

  Korai bibliafordítások nyelvtörténeti szempontú elemzése

  Get PDF

  Nyelvi hibajavítások tranzakcionális elemzése

  Get PDF

  A kárpátaljai magyarság keresztnévadásának jellemzői az ezredfordulón

  Get PDF
  A keresztnevek modern szempontokat érvényesítő vizsgálata kisebbségi környezetben az egynyelvű környezettől eltérő jelenségekre hívhatja fel a figyelmet. Az anyaországtól elszakadt területek magyarságának a névadáskor különös körültekintéssel kell eljárnia. Döntenie kell a nemzeti hagyományt folytató, a múltat, magyarságot letagadó, a kompromisszumos megoldást alkalmazó (mindkét nyelven azonos hangzású, lefordíthatatlan), esetleg a divat hullámait követő lehetőségek között. E négy, leggyakrabban érvényesülő névválasztási mód tudatos alkalmazása viszont nem minden esetben mutatható ki. A szülők nagy bátorsággal választanak úgy a fiúknak, mint a lányoknak az adott közösségben ismeretlen nevet, aminek kö- vetkeztében egyre inkább háttérbe szorul a hagyomány, a nemzeti múlt. Társadalmi szempontból leginkább a műveltebb réteg az, aki újra feleleveníti a már néha feledésbe merülő magyaros neveket. Összefoglalva a férfinevek jellemző konzervatizmusa enyhül, a női nevek hagyománya tovább bomlik e vidék magyarságának körében

  A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása. A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia – USA – Magyarország

  Get PDF
  A disszertáció megjelent könyvként az alábbi adatokkal: Kecső Gábor: A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása: A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia- USA- Magyarország. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 494 p. (ELTE Jogi Kari Tudomány) (ISBN:978-963-3122501

  A Textual and Intertextual Study of the Mudraraksasa

  Get PDF

  31,634

  full texts

  84,688

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  ELTE Digital Institutional Repository (EDIT) is based in HU
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇