Yliopistojen tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus vuonna 2011: Yhteenveto yliopistoilta kerätyistä julkaisutiedoista

Abstract

Raportin tavoitteena on antaa tiivis yleiskuva suomalaisten yliopistojen tieteellisen, taiteellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan laajuudesta. Aineistona ovat opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoilta keräämät julkaisutiedot. Vuosina 1994–2009 tiedonkeruu koski vain julkaisujen lukumääriä. Vuonna 2010 tiedonkeruu laajennettiin kattamaan myös taiteellinen toiminta, patentit ja keksintöilmoitukset sekä audiovisuaaliset, tieto- ja viestintätekniset aineistot. Julkaisuista kerättiin tiedot myös julkaisun nimestä, tekijöistä, tekijöiden yliopistosta, lehdestä ja julkaisumaasta. Tiedonkeruun tulokset esitetään lukuina ja kuvioina. Ensin kuvataan yliopistojen julkaisutoiminnan kehitystä vuosina 1994–2011. Toiseksi tarkastellaan yksityiskohtaisemmin vuoden 2011 julkaisutietoja julkaisutyypeittäin, tieteenaloittain ja yliopistoittain. Raportissa ovat tiedot kotimaisista ja kansainvälisistä julkaisuista, kansainvälisistä yhteisjulkaisuista, julkaisujen laadusta sekä ammatti- ja yleistajuisista julkaisuista. Kolmanneksi kuvataan yliopistojen taiteellista ja yhteiskunnallista toimintaa

    Similar works