Ģeotermālo siltumsūkņu vadības algoritmu optimizācija

Abstract

Ģeotermālo siltumsūkņu darbības efektivitātes paaugstināšanas ceļi optimizējot tā kontroles un vadības sistēma

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image

    Available Versions