research

La Pre-quaresma i la quaresma en el Sacramentari de Sant Cugat del Vallès -Barcelona, Arx. de la Corona d'Aragó, MS. Sant Cugat 47-

Abstract

Abstract is not available.

    Similar works