Dynamika warunków meteorologicznych na Równinie Kaffiöyra (NW Spitsbergen) w okresie 8.07 - 7.09.1989 r.

Abstract

Przedstawiono wyniki pomiarów meteorologicznych ze stacji bazowej położonej w północnej części Kaffiöyry. Porównano je z warunkami pogodowymi poprzednich wypraw na Ziemię Oskara II oraz z danymi wieloletnimi ze Stacji Meteorologicznej w Barentsburgu

    Similar works