thesis

Biocybernetyka

Abstract

S\u142owa kluczowe: modelowanie cybernetyczne system\uf3w biologicznych; procesy informacyjne w \u17cywych organizmach; biocybernetyczne modele systemu nerwowego i system\uf3w percepcyjnych cz\u142owieka; sztuczna inteligencja; logika matematyczn

    Similar works