Sygna\u142 mowy

Abstract

S\u142owa kluczowe: artykulacja i percepcja mowy; analiza i rozpoznawanie naturalnego sygna\u142u mowy polskiej; metody opisu sygna\u142u mowy; sygna\u142y mowy w automatyce; sygna\u142y mowy w telekomunikacj

    Similar works