Spo\u142eczno\u15b\u107 Internetu

Abstract

S\u142owa kluczowe: internet \u2013 zasoby, narz\u119dzia, prawo, polityka i etyka; spo\u142ecze\u144stwo informacyjne a spo\u142eczno\u15b\u107 internetu; internet w Unii Europejskiej \u2013 kompetencje cyfrowe spo\u142ecze\u144stwa i rozw\uf3j systemu telekomunikacyjnego; u\u17cytkownik internetu \u2013 profil psychologiczno-socjolgiczny; internet jako medium komunikacyjn

    Similar works