Buugga Suugaanta: Dugsiga Sare. Fasalka 3aad

Abstract

Buuggaani, oo looga talaggalay ardayda fasalka 3aad ee dugsiyada sare, waxa uu ka koobanyahay saddex qaybood oo kala duwan: maanso (gabayo, geeraaro, heeso), sheeko gaaban iyo riwaayad.Il manuale di letteratura somala, destinato agli studenti della terza classe della scuola media superiore, è diviso in tre sezioni: la poesia, il racconto breve e il teatro.This Somali literature handbook, meant for third grade students of high school, is divided in three parts: poetry, short story and theatre.Dokumentigan waxaa dadka u soo bandhigay "The Digital Somali Library", jaamacadda "Indiana University".Documento messo a disposizione dalla Digital Somali Library, Indiana University.Document provided by the Indiana University's Digital Somali Library.Link: http://www.indiana.edu/~libsalc/african/Digital_Somali_Library/history.htm

    Similar works

    Full text

    thumbnail-image

    Available Versions