research

Trage vragen voor natuur- en landschapsbeleid

Abstract

Katrien Vermeer (Wageningen Universiteit) benoemt enkele vertragende factoren bij beleidsprocessen, dus ook bij natuur en landschap. Alleerst is er de 'hijgerigheid' die het gevolg is van een veranderende relatie tussen overheid, politiek en maatschappij. De politieke partijen verliezen hun agenda-vormende macht. Daarvoor in de plaats komen one-issue partijen, individuele burgers of populistische politici met de media als belangrijke katalysator. Op veel plekken leidt dat bij de overheid tot hijgerig beleid, meegolvend op de oneliners en tijdelijke hypes. Maar ook het sneller inschakelen van de rechter, de juridisering, is een factor. Tot slot wordt melding gemaakt van de schaarse momenten, waarin actoren met elkaar echt de plek der moeite betreden, conflicten benoemen en wederzijds begrip en vertrouwen behouden. Termeer benoemt het geheel als 'trage kennis

    Similar works